Klachtenprocedure

Vragen en klachten
Mocht u vragen of klachten hebben dan verzoeken wij u om ons per e-mail (info@feestartikelenbestellen.nl) hierover te berichten: wij beantwoorden uw klacht altijd binnen 24 uur en in de meeste gevallen zelfs binnen 12 uur. (Maandag t/m vrijdag).
Schrijven mag ook en kunt doen naar feestartikelenbestellen.nl, Baljuwstraat 13, 1785 SB te Den Helder.

Klachtenregeling

  1. feestartikelenbestellen.nl behandelt de klacht overeenkomstig bovenstaande klachtenprocedure.
  2. Bij feestartikelenbestellen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen inhoudelijk beantwoord. (Maandag t/m vrijdag) Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door feestartikelenbestellen.nl binnen de termijn van 24 uur geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Het e-mail adres voor klachten is: klantenservice@kittysheksenketel.nl